Skip to content
Untitled-2
APPF_web
ITA DAY 2022
ป้ายภาษี-65
สไล
previous arrow
next arrow

ภารกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ช่องทางติดต่อ นายก อบจ.

เกี่ยวกับ อบจ.

โครงสร้างบุคลากร

ผลการดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อบจ.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สกลนคร

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ อบจ.สกลนคร

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการผู้รับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลิงค์ที่น่าสนใจ กับ อบจ.สกลนคร

วิสัยทัศน์ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร”

บริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

บริการออนไลน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลเอกสาร

ประกาศอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม