แบบที่2

 ขอเชิญชวน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ผ่านระบบออนไลน์

ติดต่อสอบถาม