ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้า… Read More »ทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชนทำบ… Read More »กิจกรรมทำบุญตักบาตรริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร

งานเปิดหนองหารหลวงย้อนเวลา 6 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติชาวสกล

วันที่ 13 พฤษภาคม2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงาน เปิดหนองหาร… Read More »งานเปิดหนองหารหลวงย้อนเวลา 6 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติชาวสกล

ประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานประเพณีบุญมหาชาติแล… Read More »ประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประเพณีทำบุญตักบาตริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสุรชัย ศักดิ์ส… Read More »ประเพณีทำบุญตักบาตริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร ร่… Read More »กิจกรรมจิตอาสาพัฒนในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ทำบุญตักบาตรริมหนองหารจังหวัดสกลนคร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

วันที่ 30 เมษายน 2565 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาช… Read More »ทำบุญตักบาตรริมหนองหารจังหวัดสกลนคร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

งานแถลงข่าวกิจกรรมฝรั่งหัวใจไทย ระดมทุนการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ 29 เมษายน 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยสมาคมคู่สมรสต่างชา… Read More »งานแถลงข่าวกิจกรรมฝรั่งหัวใจไทย ระดมทุนการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ