Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมการจัดเตรียมงาน โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมการจัดเตรียมงาน … Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมการจัดเตรียมงาน โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ ดร.อภิรักษ์ เคนไชยวงค์ เลขานุการ นายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงและแข่งเรือ เทศบาลตำบลคำตากล้าและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ ดร.อภิรักษ์ เคนไช… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ ดร.อภิรักษ์ เคนไชยวงค์ เลขานุการ นายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงและแข่งเรือ เทศบาลตำบลคำตากล้าและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีแห่กระทง ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร บรรยากาศการลอยกระทงในปีนี้คึกคักมาก ประชาชนให้ความสนใจร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกันอย่างคึกคัก

วันที่ 27 พ.ย 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีแห่กระทง ร่วมกับพี่น้อ… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีแห่กระทง ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร บรรยากาศการลอยกระทงในปีนี้คึกคักมาก ประชาชนให้ความสนใจร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงกันอย่างคึกคัก

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทำวัตรสวดมนต์เย็น เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย … Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทำวัตรสวดมนต์เย็น เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีอัญเชิญประทีปพระราชทาน ในเทศกาล”ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ลานร.5) และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)

วันที่ 27 พ.ย 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายวสันต์ สาระนันท์ รอง… Read More »องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีอัญเชิญประทีปพระราชทาน ในเทศกาล”ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ลานร.5) และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีอัญเชิญประทีปพระราชทาน ในเทศกาล”ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ลานร.5) และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)

วันที่ 27 พ.ย 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายอุลิต บุนนาค รองปลัด… Read More »องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีอัญเชิญประทีปพระราชทาน ในเทศกาล”ลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ลานร.5) และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมร่วมงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 41 ปี ภายใต้ชื่องาน “41ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ ที่27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศ… Read More »องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมร่วมงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 41 ปี ภายใต้ชื่องาน “41ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครวมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ณ หอประชุม วิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครวมพิธีเปิดการประชุมวิชากา… Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครวมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ณ หอประชุม วิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร