Skip to content

เเหล่งผลิตเนื้อวัวโคขุน

คนจำนวนมากรู้วาเนื้อโคขุนนุ่มเเละอร่อยเพียงใด เเต่น้อยที่จะรู้ว่าโคขุนเป็นเนื้อคุณภาพสูงจากหมู่บ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร โคเป็นโคเนื้อลูกผสมไทย-ฝรั่งเศส โดยมีการตกลงจัดตั้งเป็นสหกรณ์โพนยางคำขึ้นตั้งเเต่ปี 2523 นักท่องเที่ยวสามารถเเวะกินสเต็กโคขุนเเละซื้อเนื้อโคขุนสดได้ที่นี่ ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากทั้งชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ เเม้จะมีราคาสูงกว่าเนื้อโคปกติก็ตาม

ติดต่อสอบถาม