Skip to content

สถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน

เเหล่งผลิตเนื้อวัวโคขุน

คนจำนวนมากรู้วาเนื้อโคขุนนุ่มเเละอร่อยเพียงใด เเต่น้อยที่จะรู้ว่าโคขุนเป็นเนื้อคุณภาพสูงจากหมู่บ้านโ… Read More »เเหล่งผลิตเนื้อวัวโคขุน

โครงการหลวงดอยคำ

จากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากการเสด็จประพาสต้นภาคเหนือเ… Read More »โครงการหลวงดอยคำ

บ้านท่าเเร่ งามสง่าบ้านเเละตึกโบราณ

บ้านโบราณ ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลังนี้ มีอายุราวๆ กว่า 90-100 ปีเ… Read More »บ้านท่าเเร่ งามสง่าบ้านเเละตึกโบราณ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

จากสภาพภูมิประเทศ และทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างไปจากภาคอื่น จึงมีการศึกษาถึงปัญหาส… Read More »ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์

    เป็นวัดที่สร้างขึ้นใกล้กับบริเวณป่าที่พบรอยพระพุทธบาทซ้อนกัน 7 รอย ซึ่งรอยพระพุทธบาทเหล่านี้มีน้… Read More »วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์

พญาเต่างอย

  พญาเต่างอยเป็นรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมลำน้ำพุงในอำเภอเต่างอย เต่างอยหมายถึงเ… Read More »พญาเต่างอย