ภารกิจนายกและคณะผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

ปรับเกรดถนนเส้นตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยส… Read More »ปรับเกรดถนนเส้นตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมนายธนศักดิ์… Read More »ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร