Skip to content

ภารกิจนายกและคณะผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมต่อยอดสู่สากล

วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนร… Read More »ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมต่อยอดสู่สากล

กิจกรรมวันครอบรอบก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 เดือยนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรร… Read More »กิจกรรมวันครอบรอบก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

การแข่งขันเรือพายพื้นบ้านตำบลบ้านแป้น ประจำปี 2565

วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดก… Read More »การแข่งขันเรือพายพื้นบ้านตำบลบ้านแป้น ประจำปี 2565

ทำบุญตักบาตรทางน้ำ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่ว… Read More »ทำบุญตักบาตรทางน้ำ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านฝึกวิชาชีพ

วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนางสาวจำปา ไ… Read More »พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านฝึกวิชาชีพ