ภารกิจนายกและคณะผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้นายอุลิต บุนนาค รองปล… Read More »พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565

เยี่ยมชมผลสำเร็จของโรงไฟฟ้าขยะจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร เด… Read More »เยี่ยมชมผลสำเร็จของโรงไฟฟ้าขยะจังหวัดขอนแก่น

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายนายอุลิต บุนนาค ร… Read More »วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้ง ส.อบจ.วงศ์… Read More »สนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา ดอนขาม-ดอนลังกา

วันที่ 17 มกราคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ดอนขาม-ดอนลังกา ติ… Read More »ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา ดอนขาม-ดอนลังกา

การอบรมปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล งบประมาณประจำปี 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกล่าวเปิดการอบรม การปลูกและข… Read More »การอบรมปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล งบประมาณประจำปี 2565

การประกวดหนูน้อยผ้าครามในงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2565

วันที่ 15 มกราคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมการประกวดหนูน้อยผ้าคราม… Read More »การประกวดหนูน้อยผ้าครามในงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2565

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนหนองหารหลวง

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครลงพื้นที่ตรวจเยี่… Read More »เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนหนองหารหลวง

ร่วมชมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด

วันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาเซปั… Read More »ร่วมชมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตานยาเสพติด

งานฝึกอบรมปลูกขยายพันธุ์ไม้ผล

วันที่ 13 มกราคม 2565 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานฝึกอบรมการปลูกและขยา… Read More »งานฝึกอบรมปลูกขยายพันธุ์ไม้ผล

พิธีเปิดการอบรมการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผลงบประมาณประจำปี 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้สจ. ปรางทิพย์ สุจริต… Read More »พิธีเปิดการอบรมการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผลงบประมาณประจำปี 2565