Skip to content

ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๒๔ “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” ระหว่าง ๘ – ๑๖ มิ.ย. ๖๗ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

📢 ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๒๔ “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” ระหว่าง ๘ – ๑๖ มิ.ย. ๖๗ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
🗓 วันเสาร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
📌ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๒๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้แนวคิด “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” โดยมีพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า ๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร ครอบคลุมชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การจัดงาน OTOP ครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โดยจัดให้โซนแรก เป็นโซนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ แนวคิดการพัฒนาประเทศ และความรู้สึกคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โซนที่ ๒ โซนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี และอีกหลายหน่วยงาน โซนที่ ๓ OTOP Trader จับคู่ธุรกิจ โซนที่ ๔ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า ๒,๐๐๐ ร้านค้า ผ้าไทยและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โซนที่ ๕ OTOP ชวนชิม มากกว่า ๑๖๐ ร้านค้า ทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยจะเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้เที่ยวชมงานเพื่อจะได้มีที่นั่งรับประทานอาหารเพิ่มเติม นอกจากนี้ โซนศิลปิน OTOP เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาให้สัมผัส โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบ่งเป็น ๔ ภาค โดยผู้เลือกซื้อสินค้าจะได้ร่วมชิงโชค และพบกับสินค้านาทีทอง และภายในงานยังมีการแสดงบนเวทีซึ่งมีศิลปินหลากหลาย อาทิ เต๋า ภูศิลป์, ก้านตอง ทุ่งเงิน, ป๊อป ปองกูล,นัน ไมค์ทองคำ, นัท ไมค์ทองคำ, ไรอัล กาจบัณฑิต, อิสร์ อิศรพงศ์, โรงเรียนสังขะ ชิงช้าสวรรค์ หนิง หนิง คำพะนาง และ นนท์ อชิร ไสยโอฬาร
ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นำทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน จำนวน ๓๔ บูท แยกเป็นประเภท ๓ – ๕ ดาว (Classic) ได้ ดังนี้
๑) ประเภทอาหาร จำนวน ๓ บูท
๒) ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน ๕ บูท
๓) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๒ บูท
๔) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน ๓ บูท
๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๑ บูท
โซนพิเศษ จำนวน ๑๑ บูท
– ผ้าไทยใส่ให้สนุก
– ผ้าไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– เส้นไยธรรมชาติ (ฝ้าย – ไหม)
– OTOP Premuim
– OTOP Online
– ผลิตภัณฑ์จักสานสู่สากล
– กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– กระทรวงพาณิชย์
**โดยมียอดจำหน่ายประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นวน ๑,๑๗๓,๑๐๘ บาท แยกได้ ดังนี้
๑) ประเภทอาหาร ยอดจำหน่าย ๔๘,๕๓๐ บาท
๒) ประเภทเครื่องดื่ม ยอดจำหน่าย จำนวน ๘๗,๑๓๐ บาท
๓) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ยอดจำหน่าย จำนวน ๖๐๑,๑๔๐ บาท
๔) ประเภท ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ยอดจำหน่าย จำนวน ๓๙,๐๒๐ บาท
๕) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยอดจำหน่าย จำนวน ๙๖,๙๕๐ บาท
๖) โซนพิเศษ ยอดจำหน่าย ๓๐๐,๓๓๘ บาท
**** ยอดจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมยอดจำหน่ายทั้งสิ้น ๙,๒๔๑,๐๙๘ บาท
**** ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดประจำวัน ๓ ลำดับ ดังนี้
๑. แสงจันทร์สมุนไพรแปรรูปอินทรีย์อำเภอพังโคน ยอดจำหน่าย ๙๖,๙๕๐ บาท
๒. กลุ่มแปรรูปผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ.พรรณานิคม ยอดจำหน่าย ๙๔,๓๐๐ บาท
๓.กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านนาจาน อ.บ้านม่วง ยอดจำหน่าย ๖๒,๐๐๐ บาท💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง💞🌎


📷 ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
✒️ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ติดต่อสอบถาม