Skip to content

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบให้ นางจินตนา วงค์ลุน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการพนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม