Skip to content

เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี2567 ” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบให้ จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี2567 ” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม