Skip to content

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 ” ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.00น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบให้นายอุลิต บุนนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี ในงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 ” ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม