Skip to content

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนครพร้อมอุปกรณ์ การทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่ผู้ที่เข้า “ค่ายพลังใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนครพร้อมอุปกรณ์ การทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่ผู้ที่เข้า “ค่ายพลังใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้มีอาชีพเพื่อนำไปผลิตจำหน่ายและสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ณ โรงแรม พี.ซี.พาเลซ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม