Skip to content

ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

วันที่ 21 ก.พ. 2567 นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม อบจ.สกลนคร ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม