Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมงานอนุรักษ์และฟื้นฟูเผยแพร่ภาษาประเพณี วัฒนธรรม ณ ปราสาทหินบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมงานอนุรักษ์และฟื้นฟูเผยแพร่ภาษาประเพณี วัฒนธรรม ณ ปราสาทหินบ้านพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม