Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับพี่น้อง อส. ในอำเภอนิคมน้ำอูน วิ่งเพื่อรัก วิ่งเพื่อหาทุนสมทบ สวัสดิการ พี่น้อง อสม. รพ.สต อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

วันที่11 ก.พ 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับพี่น้อง อส. ในอำเภอนิคมน้ำอูน วิ่งเพื่อรัก วิ่งเพื่อหาทุนสมทบ สวัสดิการ พี่น้อง อสม. รพ.สต อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม