Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เดินทางร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุโนนตูม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ โนนตูมวัดศรีสะอาด บ.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เดินทางร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุโนนตูม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ โนนตูมวัดศรีสะอาด บ.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม