Skip to content

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำหนองหาร ณ ท่าน้ำบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 ก.พ 2567 เวลา 07.00 น. นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำหนองหาร ณ ท่าน้ำบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม