Skip to content

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. เข้าสู่รั้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายอุลิต บุนนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. เข้าสู่รั้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ดูโพสต์

ติดต่อสอบถาม