Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลเทศบาลดงมะไฟ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองแวง ตำบลขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลเทศบาลดงมะไฟ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองแวง ตำบลขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
ติดต่อสอบถาม