Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารคณะส่วนข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธเมตตา ๕ บูรพาจารย์บ้านบัว ทอดถวาย ณ วัดศรีปทุมวนาราม บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่9 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารคณะส่วนข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธเมตตา ๕ บูรพาจารย์บ้านบัว ทอดถวาย ณ วัดศรีปทุมวนาราม บ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่9 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม