Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศรีสกล เอ โรงแรมเดอะ มาเจสติคสกลนคร (เอ็ม.เจ.) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศรีสกล เอ โรงแรมเดอะ มาเจสติคสกลนคร (เอ็ม.เจ.) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้แทนภาคหน่วยงานราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ดูโพสต์

ติดต่อสอบถาม