Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบจ.สกลนคร ร่วมพิธี อำลา อาลัย ผู้เกษียณราชการ และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบจ.สกลนคร ร่วมพิธี อำลา อาลัย ผู้เกษียณราชการ และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2566

ติดต่อสอบถาม