Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานทอดต้นเทียน-ต้นกัณฑ์ ร่วมสืบสานอนุรักษ์บุญประเพณีของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร ณ วัดเสบุญเรือง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ ที่23 กันยายน 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานทอดต้นเทียน-ต้นกัณฑ์ ร่วมสืบสานอนุรักษ์บุญประเพณีของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร ณ วัดเสบุญเรือง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม