Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนายอนุพงษ์ ทองแก้ว ฝ่ายการตลาด บริษัทภูพานตะวันออกไทยสติ๊ก และผู้เชี่ยวชาญด้านแปรรูปกัญชาจากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อินเดีย เพื่อพัฒนากัญชาในการรักษาโรค และแปรรูปกัญชาให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ทำอิฐ ทำกระดาษ เป็นต้น

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนายอนุพงษ์ ทองแก้ว ฝ่ายการตลาด บริษัทภูพานตะวันออกไทยสติ๊ก และผู้เชี่ยวชาญด้านแปรรูปกัญชาจากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อินเดีย เพื่อพัฒนากัญชาในการรักษาโรค และแปรรูปกัญชาให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ทำอิฐ ทำกระดาษ เป็นต้น

เพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม