Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร “อสม.ทั่วไทย ร่วมใจ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทกะเลิง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม