Skip to content

นายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานในการประชุมเสนอปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนโดยผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมเสนอปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนโดยผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

+9
ติดต่อสอบถาม