Skip to content

เผ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระ เกียรติ 36 พรรษาฯ บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 มกราคม2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เผ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระ เกียรติ 36 พรรษาฯ บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม