Skip to content

𝐴𝑀𝐴𝑍𝐼𝑁𝐺 𝑆𝑈𝑅𝐼𝑁’𝑆 𝐸𝐿𝐸𝑃𝐻𝐴𝑁𝑇 FESTIVAL 2022

วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคอีสาน ร่วมเทศกาลงานช้างสุรินทร์ หนึ่งเดียวในโลก
𝐴𝑀𝐴𝑍𝐼𝑁𝐺 𝑆𝑈𝑅𝐼𝑁’𝑆 𝐸𝐿𝐸𝑃𝐻𝐴𝑁𝑇 FESTIVAL 2022 ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2565

1.กิจกรรมการเลี้ยงอาหารช้างหรือการเลี้ยงโต๊ะจีนช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อต้อนรับช้างเข้าเมืองมาร่วมแสดงช้าง ก่อนที่จะมีการแสดงช้าง จะจัดโต๊ะยาวไปตามแนวริมฟุตบาทความยาวกว่า 500 เมตร เพื่อวางอาหารช้าง และให้ควาญช้างทุกเชือกพาช้างเข้ามากินพืชผัก ผลไม้ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์
2. การแสดงของช้าง ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค 65 รายการแสดงของช้าง ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงาน ประกอบด้วยรายการต่างๆ ได้แก่ขบวนช้างพาเหรด ช้างปฏิบัติตามคำสั่งช้างแสนรู้ ช้างวิ่งเร็ว ช้างวิ่งข้ามคน ช้างเตะฟุตบอล และขบวนช้างศึก ซึ่งเป็นการแสดงที่รวบรวมช้างไว้มากที่สุดถึง 200 เชือก ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะจัดในเวลา 08.00-12.00 น. นับเป็นการแสดงที่น่าชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดแสดงช้างภาคกลางคืน ประกอบแสง สีเสียงให้ได้ชมด้วย
3. การนั่งช้างชมเมือง ในช่วงเทศกาลดังกล่าว จะมีการจัดช้างไว้บริการแก่ผู้สนใจการนั่งช้างชมเมือง โดยควาญช้างจะพานั่งช้างชมเมืองสุรินทร์ ในจุดต่าง ๆ ที่กำหนดจะมีท่าเทียบไว้ให้ผู้สนใจสามารถขึ้นลงช้างได้อย่างสะดวก
4. การจัดงานช้างแฟร์ มีการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ และทุกคืนชมการแสดงคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดัง


ติดต่อสอบถาม