Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ทุกวันเสาร์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันที่ 22 มิถุนายร 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ทุกวันเสาร์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ติดต่อสอบถาม