Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโรงเรียนอาสาสาธารณะสุขและโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ณ วัดพรมพิทักษ์(วัดป่าพิทักษ์ษาราม) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันที่ 22 มิถุนายน 2567
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เดินทางเป็นประธานเปิดโรงเรียนอาสาสาธารณะสุขและโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ณ วัดพรมพิทักษ์(วัดป่าพิทักษ์ษาราม) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม