Skip to content

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เพื่อปรับโครงสร้างที่อยู่อาศัย แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ในเขตตำบลดงมะไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบให้นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เพื่อปรับโครงสร้างที่อยู่อาศัย แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ในเขตตำบลดงมะไฟ

ติดต่อสอบถาม