Skip to content

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรริมหนองหาร ณ ท่าน้ำ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันที่ 8 มิ.ย 2567 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรริมหนองหาร ณ ท่าน้ำ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม