Skip to content

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร เมือง 3 ธรรม

วันที่ 20 เมษายน 2567 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร เมือง 3 ธรรม

ติดต่อสอบถาม