Skip to content

ร่วมประชุม อบจ.สัญจร พบองค์กรปกครองท้องถิ่น และท้องที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อนำมาช่วยเหลือแก้ไข ณ อบต.คำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายชูชาติ ชินทะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุม อบจ.สัญจร พบองค์กรปกครองท้องถิ่น และท้องที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อนำมาช่วยเหลือแก้ไข ณ อบต.คำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม