Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.ส.ว ) ณ วัดยอดลำธาร อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.ส.ว ) ณ วัดยอดลำธาร อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม