Skip to content

ร่วมพิธีเปิดงานโส้รำลึก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงานโส้รำลึก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโส้ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ภายในงานมีการแสดงเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรม การละเล่นของชาวโส้ อาทิ พิธีแซงสนาม การแสดงโส้ทั่งบั้ง พิธีเหยา ซึ่งชาวโส้ถือว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับการบูชาผีและวิญญาณของบรรพบุรุษตามประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมาแต่อดีต
ติดต่อสอบถาม