Skip to content

รอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระ เกียรติ 36 พรรษาฯ บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบปะพี่น้องประชาชน หมู่บ้านดอนกอย ที่มารอรับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระ เกียรติ 36 พรรษาฯ บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม