Skip to content

ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วันที่ 20 มกราคม 2566 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบปะอย่างเป็นกันเองกับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถาม