กิจกรรมทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหารทุกวันเสาร์

วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
นายวสันต์ สาระนันท์​ รองนายกองค์การบริ​หารส่วนจัง​หวัดสกลนคร เป็นประธานกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร นำพี่น้องประชาชน ร่วมใส่บาตรริมน้ำหนองหาร ทุกวันเสาร์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร