ทำบุญตักบาตรริมหนองหารทุกวันเสาร์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและลูกพนักงานในสังกัดฯ และพี่น้องประชาชน ร่วมใส่บาตรริมน้ำหนองหารพระ 9 รูป ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร