ตักบาตรริมน้ำหนองหารทุกวันเสาร์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมพี่น้องประชาชนชาวสกลนคร ร่วมกันใส่บาตรริมน้ำทุกวันเสาร์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สกลนคร