แห่โคมบัวบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับพุทธศาสนิกชนเมืองสกล พร้อมใจแห่โคมบัวบูชา จากลานพระบรมรูปรัชกาลที่5ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ขบวนโคมบูชายังคงความงดงาม