งานเปิดหนองหารหลวงย้อนเวลา 6 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติชาวสกล

วันที่ 13 พฤษภาคม2565

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดงาน เปิดหนองหารหลวงย้อนเวลา6ชนเผ่า 2 เชื้อชาติชาวสกล ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา