ขยายผิวถนนระหว่างอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร-อำเภอปาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ส.อบจ ชาตรี หล้าพรหม ส.อบจ ธนศักดิ์ ชัยฮาด นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล ทำการขยายผิวถนนระหว่างอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร-อำเภอปาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรสะดวกและปลอดภัย การขนสิ่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
#อบจ.สกลนครยุคใหม่ กระซับ ฉับไว้ เข้าใจ เข้าถึงประชาชน