พิธีเปิดการอบรมการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผลงบประมาณประจำปี 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2564
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้สจ. ปรางทิพย์ สุจริต สอบจ.เขตอำเภอพรรณานิคม เป็นผู้แทนเปิดการอบรมการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล งบประมาณประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรแบบถูกวิธี นำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร
โดยมีเกษตรใน ต.ช้างมิ่งทั้ง 18 หมู่บ้าน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวน 40 กว่าราย