พิธีฉลองสมโภช ณ วัดสอนประชาราม บ้านนาแกน้อย ถนนสกล-นาแก ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12 มกราคม 2564
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมแห่ขบวนแห่รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรังสี) รอบเมืองสกลนคร ก่อนพิธีฉลองสมโภช ณ วัดสอนประชาราม บ้านนาแกน้อย ถนนสกล-นาแก ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมเปิดกรุพระสมเด็จวัดระฆัง ใต้ฐานรูปเหมือน