ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มไทรวิทยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายอุลิต บุนนาค รองปลัด อบจ.สกลนคร รักษาการแทนปลัด อบจ.สกลนคร ลงพื้นที่ โรงเรียนร่มไทรวิทยา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยด้านอาหารของนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานพัสดุแก่บุคลากรของโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว ฉับไว มากยิ่งขึ้น