Skip to content

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านฝึกวิชาชีพ

วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนางสาวจำปา ไขแสง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง ส่งเสริมทักษะอาชีพ หลังจากพ้นโทษให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข พร้อมเปิดพิธีแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์

ติดต่อสอบถาม