Skip to content

เตรียมความพร้อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

วันที่ 23เดือนพฤสจิกายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เดินทางเข้าตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กายภาพบำบัด ก่อนจะมีพิธีส่งมอบให้ รพ.สต.ทั่ง 168 แห่งทั่วจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งต่อให้พี่น้องประชาชน ผู้ป่วย ผู้พิการ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม