Skip to content

ร่วมงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกลทวาปี

วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ลงพื้นที่โรงเรียนสกลทวาปีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสกลทวาปี ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกลทวาปี ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อสอบถาม