Skip to content

เยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  อ.เมือง จ.สกลนคร มั่นใจภายใต้บ้านหลังใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ความก้าวหน้าของหมออนามัย รวมทั้งคุณภาพในการดูแลพี่น้องประชาชน ต้องรวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึง ทุกคนอย่างเท่าเทียม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับสอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะไฟ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง

 

ติดต่อสอบถาม